За проекта

ПСИХОСОМАТИКА: цялостен подход към здравето

Мисията на този проект е:

  • Да запознае с принципите на психосоматиката, както на теория, така и като практика за цялостен подход към здравето, включващ едновременно с възможностите на медицината и възможностите на човешката личност да участва в процесите на оздравяване;

  • Да предостави материали на български език по темата, за да популяризира и направи широкодостъпно едно знание, което може да бъде използвано като уникално  лично средство за терапия, допълващо медицинското лечение.


  • Да насърчи себеосъзнаването, личната отговорност и активното участие в профилактиката и лечебния процес, като достъпен за всекиго начин да повиши качеството си на живот, както в здравословен, така и в социален смисъл;

  • Да популяризира психотерапията като реална възможност за допълване и подобряване на резултатите от медицинското лечение; като метод за личностно опознаване и развитие; като начин за постигане на по-здравословен и по-удовлетворителен живот.