Контакти

Проектът се осъществява от Бианка Йовова – тел.: 0888664211; e-mail: boconsult@gmail.com

За мен:

Дълбоко уважавам и популяризирам самоосъзнаването и психотерапията като подходящи за всеки човек, реално приложими начини за преодоляване на лични затруднения в ежедневен и дългосрочен план. Убедена съм в реалната им стойност за справяне с недиагностицирани състояния и за повишаване на личностната удовлетвореност при живот с хронична болест. Осъзнаването на вътрешните емоционални и психични процеси и тяхното въздействие върху здравето, общуването и личността, дава практически възможности за повишаване качеството на живот.

Образование – психолог и психотерапевт. Допълнителни професионални квалификации – емоционална интелигентност; класически и лечебен масаж.  Интересите ми са в областите: терапевтична работа с психосоматични състояния, стратегии за справяне със стреса, мотивация за промяна.  

Top