Терапия при психосоматични състояния

Терапията при психосоматични състояния, независимо от медицинското лечение, може да включва краткосрочна или дългосрочна психологическа подкрепа.


Консултациите са краткосрочна форма на психологическа помощ, насочена към практическото облекчаване на активен към момента телесен (психосоматичен) симптом или нарушение във функциите на организма, които е възможно да бъдат свързани с емоционални, мисловни или поведенчески трудности. Работата е фокусирана върху конкретни стъпки и начини за намаляване на дискомфорта тук и сега, с цел подобряване на състоянието и връщане към относителен баланс.

Облекчаването на текущото състояние освобождава психически и физически ресурс за да поработите отново, самостоятелно върху случилото се, като по този начин се погрижите за себе си в по-дългосрочен, бъдещ план. Тук задачата ви е свързана със себеопознаване, търсене на предпоставките за появата на симптома и изследване на по-дълбоките причинно-следствени връзки между специфичните особености на вашата личност, начина ви на живот, взаимодействието ви със социалната среда и възникналото здравословно затруднение.

Ако срещнете трудности по време на този процес,

психотерапията е дългосрочна форма на психологическа подкрепа. Тя е начин за изследване и справяне с по-трайно присъстващи затруднения, които могат да бъдат в сферата на хронична болка, здравословни отклонения без изяснена диагноза, трудности при възстановяване след болест или травма, постигане на удовлетворителен живот с хронични здравословни състояния и др. Тук работата ви е свързана със самоосъзнаване, осмисляне и възможности за промяна на базови причини или нагласи, които са в основата на повечето личностни затруднения, с които се срещаме в ежедневието, включително и в здравословен план. Целта е едно по-дълбоко виждане на цялостната картина на живота ви, за постигане на удовлетвореност в личен, човешки план.


Психотерапията, така както и психосоматиката, все още се нуждаят от популяризиране. Реалното им значение, приложение и ползи, често остават неразбрани и поради това силно подценени. Запознаването с принципите на психосоматиката и с възможностите на психотерапията за подобряване на качеството на живот са мисия, в която виждам смисъл, и в която съм убедена през личния си опит. Това е и идеята, която ме водеше при създаването на този проект.

Top